Onze huisartsen

M.J. (Martijn) van Welie

Huisarts

Dr. Van Welie is op maandag, woensdag en afwisselend op donderdag of vrijdag aanwezig in de praktijk.

S.J. (Sebastiaan) Dorst

Huisarts

Dr. Dorst is op maandagen en woensdagen
als vaste huisarts aanwezig in de praktijk.


Onze praktijkondersteuners

Babs Rikkelman

Verpleegkundig specialist (VS)

Babs is op woensdag, donderdag en vrijdag in de praktijk aanwezig. De VS neemt taken over van de huisarts waarbij ze verpleegkundige en medische expertise en behandelingen combineert. Ze heeft zelfstandig patientencontact en werk onder supervisie van de huisarts. Speciale aandacht is er voor de oncologische zorg en de zorg rondom kwetsbare ouderen.

Rob van Dobben

Praktijkondersteuner GGZ

Rob is op maandagmiddag en -avond in de praktijk aanwezig. Rob is sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV'er) en kan op verzoek van de huisarts een patiënt met psychische problemen zien om een beter beeld van de klacht te krijgen, de mogelijk nodige behandeling vast te stellen en verdere begeleiding of kortdurende behandeling te bieden. Ook kan de POH-GGZ in overleg met de huisarts bekijken of de cliënt doorverwezen moet worden naar de generalistische basis ggz of de specialistische ggz.

Petra Kamphorst

Praktijkondersteuner

Petra is op dinsdag en woensdag in de praktijk aanwezig. Ze is verpleegkundige en houdt zich bezig met de zorg rondom diabetes en hart- en vaatziekten. Petra doet de jaarcontrole met uitgebreid bloed- en urineonderzoek, een voetonderzoek en regelt een afspraak voor een foto van het oog (fundusfoto). Ze houdt zelfstandig spreekuur en werkt onder supervisie van de huisarts.


Onze assistentes

Gwendolyn Ali-Hendriks

Gwendolyn is op maandag, dinsdag en donderdag aanwezig in de praktijk.

Yvonne Hesterman

Yvonne is op woensdag en vrijdag in de praktijk aanwezig. 

Lieneke Kodde-Schouten

Lieneke is op donderdag en vrijdag aanwezig in de praktijk