Klachtenformulier

Wij doen ons best voor u. Maar misschien bent u toch niet helemaal tevreden. Als u klachten heeft, dan horen wij dat graag. Bespreek de klacht met een medewerker van de praktijk. Gaat dat niet of wilt u dat niet? Dan kun u hier uw klacht indienen. Meer informatie vindt u in het officiële klachtenreglement.

Uw gegevens (degene die de klacht indient)

Gegevens van de patiënt (Dit kan ook de vertegenwoordiger of nabestaande van de patiënt zijn)

Beschrijf hieronder waarom u niet tevreden bent. Ter ondersteuning kunt u de volgende vragen gebruiken:
- Wanneer was de situatie waarover u klaagt?
- Wat is er gebeurd?
- Waren er anderen bij betrokken?
- Is het een klacht van uzelf of klaagt u namens iemand anders?
- Heeft u al met iemand over uw klacht gesproken?